توضیحات مصرف توکن در هوش مصنوعی تاک بات

توکن‌ها، واحدهای دیجیتالی منحصر به فردی هستند که میزان اعتبار کاربران را در پلتفرم تاک‌بات تعیین می‌کنند. این توکن‌ها کلید دسترسی به دنیایی از خدمات و ابزارهای هوش مصنوعی ارائه شده توسط این پلتفرم هستند. هر مدل یا ابزار هوش مصنوعی، دارای نرخ مصرف توکن خاص خود است که تعداد توکن‌های مورد نیاز برای هر پاسخ یا عملیات را مشخص می‌کند. این نرخ بر اساس عوامل مختلفی از جمله پیچیدگی کار، تعداد کاراکترها در پاسخ یا درک متن و زمینه آن متغیر است. به این ترتیب، کاربران می‌توانند با استفاده از این توکن‌ها، از قابلیت‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شده و تجربه‌ای غنی و شخصی‌سازی شده را در تعامل با تاک‌بات کسب کنند.

در ابزارهای هوش مصنوعی تاک بات، استفاده از توکن‌ها به سه صورت می‌تواند محاسبه شود:

1- بر اساس تعداد کاراکترهای خروجی

2- بر اساس تعداد کاراکترهای درک زمینه و تعداد کاراکترهای خروجی

3- بر اساس تعداد استفاده‌های موفق.

محاسبه براساس کاراکتر خروجی

در برخی مدل‌ها، مصرف توکن‌ها بر اساس تعداد کاراکترهای خروجی محاسبه می‌شود. و ارسال پیام به آنها هزینه ای نخواهد داشت. برای مثال در سرویس بازنویسی متن با هوش مصنوعی، اگر نرخ مصرف در مدل مورد استفاده 6TPC باشد، به این معناست که به ازای هر کاراکتر خروجی، 6 توکن مصرف خواهد شد. و بابت متنی که برای بازنویسی ارسال شده است توکن کسر نمیشود.

مثال1:

فرض کنید شما متنی به طول 100 کاراکتر از سرویس در مدل موردنظر خود دریافت میکنید، و نرخ مصرف برابر 6TPC باشد. در این صورت، مصرف توکن شما به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مصرف توکن = 100 کاراکتر × 6

مصرف نهائی = 600 توکن

 

مثال2:

جمله خروجی = سلام، من هوش مصنوعی تاک بات هستم.

تعداد کاراکتر = 33 کاراکتر

ضریب مدل مورد استفاده = به عنوان مثال: 5TPC

فرمول محاسبه = 33 × 5 = 165

مصرف نهایی = 165 توکن کسر میگردد.

محاسبه براساس درک زمینه و کاراکتر خروجی

در برخی مدل‌ها، مصرف توکن‌ها نه تنها بر اساس کاراکترهای خروجی، بلکه همچنین براساس کاراکترهای درک زمینه محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ مصرف مدل مورد استفاده 4TPC برای کاراکتر خروجی و 0.2TPC برای کاراکتر درک زمینه باشد، میزان مصرف به دو بخش تقسیم می‌شود:

مثال:

فرض کنید شما متنی به طول 50 کاراکتر برای مدل ارسال می‌کنید و متن خروجی دارای 100 کاراکتر است.

تعداد کاراکترهای درک زمینه: 50

تعداد کاراکترهای خروجی: 100

ضریب مدل مورد استفاده = 4TPC برای کاراکتر خروجی و 0.2TPC برای کاراکتر درک زمینه

فرمول محاسبه:

مصرف توکن برای درک زمینه = 50 کاراکتر × 0.2 = 10

مصرف توکن برای خروجی = 100 کاراکتر × 4 = 400

مصرف نهایی = 10 + 400 = 410 توکن کسر می‌گردد.

محاسبه براساس استفاده موفق

در برخی مدل‌ها مانند هوش مصنوعی بینایی، هوش مصنوعی ایجاد عکس و یا مدل زبانی هوش مصنوعی آنلاین اختصاصی تاک بات به نام سوپرایم، مصرف توکن‌ها بر اساس تعداد استفاده‌های موفق محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر نرخ مصرف 12000TPU باشد، به این معناست که به ازای هر بار استفاده موفق که منجر به انجام کار شود، 12000 توکن مصرف خواهد شد.

در جدول انتهای چنین مدل ها و ابزارهایی، در تاک بات، نرخ به صورت TPU مشخص شده است. البته در سرویس های اختصاصی ویژه تبدیل متن به عکس ممکن است به صورت TPI نیز که به مفهوم Token per Image است نمایش داده شود.

مثال:

فرض کنید شما از تاک بات برای ایجاد عکس با مدل هوش مصنوعی میدجورنی برای ساخت عکس هوش مصنوعی استفاده کنید و این استفاده موفق باشد. یعنی منجر به ایجاد شدن عکس توسط هوش مصنوعی شود، در این صورت، اگر نرخ مصرف 12000TPU باشد، مصرف توکن شما 12000 توکن خواهد بود. و از کل اعتبار شما کسر خواهد شد.

نتیجه‌گیری

بنابراین، در هنگام استفاده از تاک بات یا ابزارهای مشابه، دقت کنید که چگونه و بر اساس چه معیارهایی مصرف توکن محاسبه می‌شود. اطلاع از این موضوع می‌تواند به شما در مدیریت بهتر مصرف توکن‌ها کمک کند.

اگر هنوز پرسش های بیشتری دارید، سوالات متداول را بخوانید. اگر به پاسخ خود نمیرسید، با گفتگوی چت آنلاین صحبت کنید.