مستندات API تبدیل متن به گفتار

این مستندات نحوه استفاده از API تبدیل متن به گفتار را توضیح می‌دهد.

نحوه ارسال درخواست

برای ارسال یک درخواست به API، باید یک درخواست HTTP POST به URL مورد نظر ارسال کنید:

$url = 'https://api.talkbot.ir/v1/media/text-to-speech/REQ';

سربرگ‌ها

شما باید سربرگ Authorization را با توکن Bearer خود تنظیم کنید:

$headers = [
  'Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN'
];

داده‌های POST

داده‌های زیر را باید به عنوان بخشی از بدنه درخواست POST ارسال کنید:


// Data For Azure TTS
$data = [
'text' => 'Your Text Here...',
'gender' => 'male', // or 'female'
'server' => 'azure'
'lang' => 'persian' // language code
];

// Data For Farsi TTS
$data = [
  'text' => 'Your Persian Text',
  'server' => 'farsi',
  'sound' => '3'
];

ارسال درخواست

برای ارسال درخواست، می‌توانید از cURL در PHP استفاده کنید:

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch)){
  echo 'error CURL: ' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);

مثال درخواست برای سرور Azure با PHP:

اینجا یک مثال برای درخواست وجود دارد. کافیست کلید API خود را جایگزین کنید.$headers = [
  'Authorization: Bearer sk-s68980b7df06c90b558092fawebff9as'
];
$data = [
  'text' => 'Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.',
  'gender' => 'male',
  'lang' => 'english'
];
$url = 'https://api.talkbot.ir/v1/media/text-to-speech/REQ';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
echo $response = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch)){
  echo 'error CURL: ' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
	

مثال درخواست سرور گفتار طبیعی فارسی:

اینجا یک مثال برای درخواست وجود دارد. کافیست کلید API خود را جایگزین کنید.$headers = [
  'Authorization: Bearer sk-s68980b7df06c90b558092fawebff9as'
];
$data = [
  'text' => 'سلام امیدوارم حالت خوب باشه.',
  'server' => 'farsi',
  'sound' => '3'
];
$url = 'https://api.talkbot.ir/v1/media/text-to-speech/REQ';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
echo $response = curl_exec($ch);
if(curl_errno($ch)){
  echo 'error CURL: ' . curl_error($ch);
}
curl_close($ch);
	

لیست زبان‌ها و جنسیت‌ها در سرور آژور

برای تعیین زبان و جنسیت صدای خروجی، باید مقادیر مناسب را در فیلد 'lang' و 'gender' قرار دهید. در زیر لیستی از زبان‌ها و جنسیت‌های موجود آورده شده است:

پاسخ API

پاسخ API به صورت یک رشته JSON خواهد بود که شامل اطلاعاتی درباره فایل صوتی تولید شده و وضعیت درخواست است.


آزمایش رایگان:

برای آزمایش و تست رایگان این وب سرویس (API) ابتدا در سایت ثبتنام کنید، و سپس از طریق کنترل پنل کاربری، کلید اختصاصی خود را ایجاد کنید. پس از ایجاد کلید، آن را در نمونه کدهای بالا جایگزاری کرده و خروجی را مشاهده کنید. امکان استفاده از کلید آزمایشی فقط تا 15000 توکن میسر است.


سایر وب سرویس ها:

با خرید بسته و بسته های فرایاقوتی، شما علاوه بر وب سرویس یا API پیش رو، از وب سرویس های زیر نیز میتوانید استفاده کنید.