چت با هوش مصنوعیدر حال نوشتن...
در حال ارسال پیام...
در حال برقراری ارتباط...
در حال ایجاد تصویر یادگیری ژرف (GAN)...
در حال پاکسازی حافظه کوتاه مدت...


اختصاصی
جدید
جدید


امکان ارسال پیام صوتی به هوش مصنوعی فقط با مرورگر کروم امکانپذیر است. اما امکان دریافت صدای هوش مصنوعی محدودیتی ندارد.

هزینه مدل

نام مدل هزینه
Gemini Pro & PaLM2 3TPC
GPT-4-Turbo-128k 8TPC
Claude 3 Pro Haiku 9TPC
Claude 3 Pro sonnet 10TPC
Claude 3 Pro Opus 12TPC
Suprime Web Pro 12000TPU
GPT-3.5-Turbo-16K 3TPC
GPT-4o (Omni)جدید 6TPC
Suprime Sound Media 2000TPU
Suprime-6K (Dedicated)توصیه شده 1TPC
Lamda 3.70b 1TPC
AI with vocie (AI VT) 6TPC
Media Request Suprime SoneSM رایگان
درک زمینه (پیامهای قبلی گفتگو) 0.2TPC
موجودی توکن باید وارد سایت شوید.

قابلیت های قدرتمند مدل های زبان بزرگ دنیا را در اینجا تجربه کنید

در این صفحه می توانید با جدیدترین مدل های زبان بزرگ دنیا چت کنید، سوال بپرسید، ترجمه کنید، زبان یاد بگیرید، مقاله بنویسید، داستان بنویسید، شعر بنویسید، کد بنویسید و ... کافیست بگویید که چه چیزی در ذهن دارید!؟.

توجه: محاسبه توکن بر اساس تعداد کاراکترهای پیام دریافتی با نرخ مصوب برای مدل، و 4 توکن بر اساس تمام کاراکترهای درک زمینه (پیام های قبلی نشست فعال) می باشد.

برای کاهش هزینه های خود، توصیه میشود قبل از شروع هر مبحث جدید، تاریخچه را پاک کنید.

مقصود از TPC (توکن بر کاراکتر) و TPU (توکن برای هر استفاده) می باشد.

هزینه توکن با توجه به میزان تقاضا و شرایط خاص ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند.

اطلاعات ارائه شده توسط «مدل های زبانی هوش مصنوعی» به هیچ عنوان بازتاب دهنده دیدگاه های تاک بات نیست.

اگر این اولین تجربه شما در استفاده از هوش مصنوعی می باشد، لطفأ سوالات متداول را بخوانید.