API تبدیل گفتار به متن تاک بات | وب سرویس صدا به متن

تبدیل گفتار به متن، یا صوت به متن، یا استخراج متن از فایل صوتی تاک بات، مبتنی بر آخرین نسل های هوش مصنوعی دنیا، به شما این امکان را میدهد تا صحبت های گوینده صوتی را به راحتی از فایل MP3 استخراج کنید. و از این سیستم در برنامه ها ، اپلیکیشن ها، وب سایت ها و یا افزونه های خود استفاده کنید.

جهت استفاده از این سیستم لازن است، که بسته یاقوتی را خریداری نمایید. و این بسته روی حساب کاربری شما فعال باشد. خرید بسته یاقوتی شما همزمان می توانید به چندین تکنولوژی دیگر هوش مصنوعی متصل شوید یکی از این تکنولوژی ها API ساخت عکس با میدجورنی، می باشد.

نحوه ارسال درخواست

برای ارسال یک درخواست به API، باید URL مورد نظر را به صورت درخواست HTTP POST ارسال کنید.

$url = 'https://api.talkbot.ir/v1/media/speech-to-text/REQ';

سربرگ‌ها

برای تنظیم سربرگ Authorization، باید توکن Bearer خود را استفاده کنید.

$headers = [
    'Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN'
];

داده‌های POST

برای ارسال درخواست POST، باید این داده‌ها را به عنوان بخشی از بدنه ارسال کنید:

$data = [
  'url' => $url,
  'language' => $language
];
];

ارسال درخواست

برای ارسال درخواست، می‌توانید از cURL در PHP استفاده کنید:

$data_string = json_encode($data);

$ch = curl_init('https://api.talkbot.ir/v1/media/speech-to-text/REQ');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer sk-f0fffc7d744cf4e79829047a4031ebe4',	
  'Content-Length: ' . strlen($data_string)
]);

$result = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo $result;

یک مثال برای درخواست با PHP:

یک نمونه درخواست وجود دارد که شما می توانید API خود را جایگزین کنید.


$url = 'https://talkbot.ir/tts_temp/87388824490.mp3';
$language = 'none'; // if none, text not translated. else can use fa, ar, en to translate.

$data = [
  'url' => $url,
  'language' => $language
];

$data_string = json_encode($data);

$ch = curl_init('https://api.talkbot.ir/v1/media/speech-to-text/REQ');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer sk-f0fffc7d75hl34wd04ty61ed9i8ere427a4031ebe4',	
  'Content-Length: ' . strlen($data_string)
]);

$result = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

echo $result;

	

مقدار URL:

در مقدار URL باید آدرس اینترنتی فایل صوتی خود را قرار دهید. این فایل باید کمتر از 25MB باشد.

مقدار Language:

مقدار Language می تواند fa , en , ar مشخصه سه زبان فارسی، انگلیسی، عربی برای ترجمه متن خروجی با هوش مصنوعی می باشد.

پاسخ API

پاسخ شامل یک رشته JSON می باشد. که شامل نتایج جستجوی صفحه که شامل متن استخراج شده از فایل MP3 صوتی است.

یک مثال برای خروجی:

اینجا یک نمونه خروجی وب سرویس Speech To Text ، ارائه شده توسط تاک بات وجود دارد:


{"response":{"code":200,"message":"Success","expoted_text":"hello. this text exported from an audio file."}}
	

آزمایش رایگان:

برای آزمایش و تست رایگان این وب سرویس (API) ابتدا در سایت ثبتنام کنید، و سپس از طریق کنترل پنل کاربری، کلید اختصاصی خود را ایجاد کنید. پس از ایجاد کلید، آن را در نمونه کدهای بالا جایگزاری کرده و خروجی را مشاهده کنید. امکان استفاده از کلید آزمایشی فقط تا 15000 توکن میسر است.


سایر وب سرویس ها:

با خرید بسته و بسته های فرایاقوتی، شما علاوه بر وب سرویس یا API پیش رو، از وب سرویس های زیر نیز میتوانید استفاده کنید.