ایده پردازی با هوش مصنوعیایده پردازی با هوش مصنوعی به روش اسکمپر : روش SCAMPER شامل یک چارچوب هفت مرحله‌ای برای خلق ایده‌ها و ابتکارات جدید است که هر حرف از آن نمایانگر یک استراتژی خلاقانه می‌باشد: جایگزین کردن (Substitute)، ترکیب کردن (Combine)، تطبیق دادن (Adapt)، کاستن/افزودن (Modify/Magnify)، استفاده‌های دیگر (Put to other uses)، حذف کردن (Eliminate)، و وارونه کردن/معکوس کردن (Reverse/Rearrange).

در دیجیتالی‌شدن دنیا، داشتن ایده‌های نو و خلاق، کلید موفقیت در کسب‌وکارها به شمار می‌رود. یکی از ابزارهای کارآمد که می‌تواند فرآیند خلق ایده‌ها را شتاب ببخشد، روش SCAMPER است. در ادامه به بررسی این روش خلاق و کاربردی خواهیم پرداخت.

معرفی روش SCAMPER تاک بات

روش SCAMPER به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای خلاقیت شناخته شده و اغلب توسط کارآفرینان، بازاریابان و تیم‌های توسعه محصول برای پرورش و توسعه ایده‌های نوین بکار گرفته می‌شود.

چگونگی عملکرد SCAMPER

SCAMPER یک مخفف است که هر کاراکتر از آن نمایان‌گر یک راهبرد خاص جهت ایجاد تغییر و نوآوری است:

  • S (Substitute) جایگزین کردن: منظور از این، جایگزین کردن بخشی از فرآیند یا محصول با چیزی دیگر است تا ویژگی‌های جدیدی ایجاد شود.
  • C (Combine) ترکیب کردن: این استراتژی پیشنهاد می‌کند که دو یا چند جزء را ترکیب کنید تا به نتیجه‌ای نوآورانه دست یابید.
  • A (Adapt) تطبیق دادن: این بخش به شما توصیه می‌کند که محصول یا خدمت خود را با الهام یا تطبیق از محصولات یا خدمات دیگران بهبود ببخشید.
  • M (Modify/Magnify) کاستن/افزودن: در اینجا، تغییراتی برای بهبود یا افزایش خصوصیات موجود یا افزودن ویژگی‌های جدید در نظر گرفته می‌شود.
  • P (Put to other uses) استفاده‌های دیگر: بازاندیشی در نحوه استفاده از محصول یا خدمت به منظور یافتن کاربردهای متفاوت آن تاکید دارد.
  • E (Eliminate) حذف کردن: این مرحله به شما پیشنهاد می‌کند که چه چیزهایی را می‌توان حذف کرد تا استفاده از محصول یا فرایند ساده‌تر شود.
  • R (Reverse/Rearrange) وارونه کردن/معکوس کردن: این استراتژی به شما توصیه می‌کند که ترتیب اجزا را تغییر دهید یا نگاه خود را نسبت به مسئله وارونه کنید تا پرسپکتیو تازه‌ای پیدا کنید.

نتیجه‌گیری: قدرت خلاقیت با SCAMPER

با به کارگیری روش SCAMPER، می‌توانید سطوح جدیدی از خلاقیت را در کسب‌وکار یا پروژه‌های خود اکتشاف کرده و به نوآوری‌های قابل ملاحظه‌ای دست یابید. این رویکرد نه تنها در توسعه محصول مفید است، بلکه می‌تواند برای حل مشکلات و چالش‌ها نیز به کار رود.

هزینه مدل

نام مدل هزینه (TPI)
SCAMPER AI 7TPC
موجودی توکن
TPC = Token Per Character